Case: Rodzinne Finanse

Projekt „Rodzinne finanse” opracowany został na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy. Jego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania budżetem domowym, możliwości inwestowania pieniędzy (w tym identyfikowania nieuczciwych firm zajmujących się inwestycjami i parabanków, oraz kwestii związanych z ryzykiem finansowym), podstawowych ubezpieczeń osobistych i majątkowych oraz przydatnych treści psychologicznych, związanych z odziaływaniem różnych czynników (w tym marketingu i reklamy) na decyzje zakupowe konsumentów.

rf1

Program składa się z pięciu tematycznych modułów, możliwych do przejścia w dowolnej kolejności wybranej przez gracza. W trakcie nauki, użytkownik zachęcany jest do podzielenia się swoją opinią, rozwiązania zadań utrwalających, dzięki mechanizmom grywalizacji, zdobywaną wiedzę oraz jej praktyczne wykorzystanie. Na zakończenie każdego modułu użytkownicy wypełniają ankietę ewaluacyjną. Do każdego modułu opracowane zostały ćwiczenia, zabawy i zadania edukacyjne możliwe do rozwiązania z dziećmi w wieku od 8 do 14 lat, wzmacniające efekty uczenia.

rf2

Program jest dostępny na dedykowanej stronie internetowej www.rodzinnefinanse.warszawa.pl i możliwy do wyświetlania na komputerach stacjonarnych, laptopach, smartfonach i innych urządzeniach mobilnych, dzięki użyciu naszego autorskiego systemu e-learningowego InteliKnow. Program w obecnej pilotażowej fazie skierowany jest do 3000 rodzin.