Dla edukacji

InteliGames dostarcza szerokiego spektrum narzędzi edukacyjnych, skierowanych do rożnych grup wiekowych – od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez młodzież, aż po studentów uczelni wyższych. Nasze kompetencje opieramy na dobrej znajomości mechaniki gier i procesów uczenia przez doświadczenie, a także na aktywnej współpracy z klientami i ekspertami w celu dopracowania merytorycznego zakresu wiedzy i umiejętności dostarczanych przez daną grę.

Dzieci i młodzież

Nasza misja jest szerzenie idei uczenia przez zabawę. Chcemy zachęcić nauczycieli i wychowawców do mentalnego przeniesienia się do świata dzieci, po to aby wejść z nimi w interakcje jako partner do gier i zabaw, aktywnie uczestniczący w procesie uczenia się. Więcej radości wywołamy u dzieci gdy zwrot „Możesz się pobawić, jak odrobisz lekcje” zamienimy na „pobawię się zrazem z Tobą (i pokażę Ci fascynujący świat nauki)”.

Dla pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą projektujemy:

  • Planszowe i karciane gry edukacyjne
  • Zabawki edukacyjne
  • Interaktywne pomoce dydaktyczne
  • Scenariusze lekcji i całych cykli zajęć

Studenci

W świecie uczelni wyższych, powszechnie stosowane są formy angażowania studentów, takie jak wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne czy metoda projektowa. Kolejnym etapem w rozwoju aktywizujących form kształcenia wyższego mogą być projektowane przez nas symulacje i gry szkoleniowe.
Naszym celem jest dostarczenie osobom projektującym programy studiów, wykładowcom i osobom odpowiedzialnym za rozwój zawodowy studentów, praktycznych rozwiązań w zakresie:

  • Tworzenia symulacji i gier decyzyjnych dopasowanych do programu studiów
  • Tworzenia zadań sprawdzających kompetencje w formie gier, multimedialnych quizów lub turniejów
  • Tworzenia gier rozwijających kompetencje społeczne i komunikacyjne studentów

Zobacz nasze realizacje:

Gra planszowa „Ekonomia społeczna”

Gra „City Shaper 1.0”

Gra do nauki języka chińskiego

Gra i zabawka do nauki programowania

Gra „Spółdzielcy”

Gra i warsztaty „Wolna Wola”

Projekt edukacyjny „Rodzinne Finanse”