Dla biznesu

Nasza wiedza o potrzebach szkoleniowych w sferze biznesowej pochodzi z realizacji projektów dla przedsiębiorców z rożnych branż. Dzięki temu potrafimy tworzyć narzędzia pokazujące procesy i specyfikę różnorodnych przedsiębiorstw.  Na podstawie obserwacji uczestników warsztatów prowadzonych przy użyciu gier i symulacji szkoleniowych, wiemy, że jest to efektywna forma zarówno zdobywania wiedzy o firmie, jak i rozwijania kompetencji potrzebnych do pracy w jego strukturze.

Przeprowadzając grę symulującą działanie firmy dajemy graczom (pracownikom firm) możliwość popełniania błędów na planszy, co zmniejsza ryzyko popełniania ich w rzeczywistości. Podejmowanie decyzji i obserwowanie ich konsekwencji to nauka poprzez doświadczenie, która jest atrakcyjna i skuteczna.

Nasza oferta dla biznesu obejmuje:

 • Tworzenie gier decyzyjnych i symulacji odzwierciedlających funkcjonowanie danej firmy;
 • Tworzenie narzędzi na potrzeby indywidualnych trenerów i firm szkoleniowych;
 • Przygotowywanie i prowadzenie warsztatów z wykorzystaniem mechanizmów gier z szeroko pojętych umiejętności miękkich, takich jak:
  • Negocjacje
  • Komunikacja w zespole
  • Perswazja
  • Podejmowanie decyzji
  • Współpraca w grupie

Zobacz nasze realizacje:

Gra symulacyjna dla HR Business Partnerów

Gry dla mediatorów

Turniej negocjacyjny

Gra i warsztaty Negocjacyjne ZOO

Gra strategiczna CityShaper