Case: Język Chiński

ChinaCube to zestaw zabawek i scenariuszy stworzony na potrzeby Funadji Pragmatica, zajmującej się m.in. popularyzacją języka chińskiego i kultury chińskiej wśród dzieci.

Trudność nauczania języka chińskiego, przejawiająca się w braku alfabetu i złożoności poszczególnych znaków, została wykorzystana przez zespół InteliGames do stworzenia narzędzia, które w sposób ciekawy dla dzieci ułatwia rozpoznawanie znaków i zapamiętanie ich znaczenia.DSC_0295

Zabawki mają duże, kolorowe formaty, dzięki czemu dzieci łatwo mogą rozpoznać różnice pomiędzy znakami i dostrzec ich wszystkie elementy. Znaczenie znaków przedstawione jest graficznie.

Podstawowy zestaw zawiera proste słownictwo z zakresu najbliższego otoczenia dzieci, tj. zwierzęta, kolory, liczebniki, członkowie rodziny.

Aktualnie zabawy ChinaCube przeprowadzane są na eventach skierowanych do dzieci, a także  podczas wydarzeń o tematyce chińskiej.

Zabawy prowadzone są przez wolontariuszy fundacji, studentóe sinologii i uczestników zaawansowanych kursów języka chińskiego. Podczas zajęć wolontariusze wyjaśniają strukturę znaków, dbają o wymowę słów w odpowiednich tonach i uczą użycia poznanych słów w prostych zdaniach.

Narzędzie zostało opracowane przy współpracy z metodykiem nauczania Olgierdem Uziembło, lektorem języka chińskiego na Uniwersytecie Warszawskim, który od lat używa zabaw i gier na zajęciach ze studentami.

1

2

5