Nasze realizacje

Poniżej prezentujemy przykładowe realizacje dla naszych klientów. Jeśli chcecie Państwo zapytać o nasze doświadczenie w pracy dla konkretnej branży, zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Dla biznesu

Mediacje gospodarcze i społeczne
Jest to zbiór studiów przypadku przygotowany na zlecenie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie. Uczestnicy każdego studium otrzymują każdorazowo jedną z trzech różnych ról, prezentujących sytuację sporną z perspektywy obu stron oraz mediatora. Studia przypadku stworzone na potrzeby projektu obejmowały tematy:

  • Mediacji związanych z nienależytym wykonaniem remontu;
  • Mediacji w sporze o nieterminowe płatności;
  • Mediacji pomiędzy firmą budowlaną, a mieszkańcami nieruchomości zagrożonej podczas prowadzonych robót;

CAM 1 CAM 2CAM 3

Dla edukacji

AlgoToy
Jest to zabawka zaprojektowana i wykonana przez nas na potrzeby semestralnych zajęć z wprowadzenia do podstaw programowania dla najmłodszych dla fundacji Girls Code Fun. AlgoToy składa się z 30 piankowych kafelków z wyszytymi symbolami oraz podręcznika z opisami historii, zadań i wzorów układu elementów na każde zajęcia. W trakcie zajęć dzieci poruszają się po kafelkach zgodnie ze wskazówkami i wykonują zadania logiczne. AlgoToy w ciekawy dla dzieci sposób uczy stosowania i intuicyjnego rozumienia podstawowych pojęć informatycznych, takich jak: sortowanie, klasyfikowanie, wykonywanie prostych i złożonych ciągów instrukcji, rozstrzyganie warunków, wykonywanie zadań o określone liczbie powtórzeń (pętli), a także rozumienia zależności między procesami.

City Shaper
Gra planszowa przygotowana na zakończenie warszawskiej edycji Design Thinking Week organizowanej przez Politechnikę Warszawską. Rozgrywka w City Shaper umożliwia graczom zabawę w projektowanie centralnych dzielnic Warszawy wedle swojego upodobania przy jednoczesnej stałej informacji zwrotnej o wpływie ich decyzji na kondycje danego obszaru miasta. Uczestnicy dysponują określonym budżetem przeznaczonym na wyburzanie i wstawianie nowych zabudowań oraz ulepszeń. Informacje zwrotne dla graczy dotyczą poziomu usług komercyjnych, publicznych, rekreacji, a także stanu technicznego budynków w każdej dzielnicy. Duże zainteresowanie grą sprawiło, że obecnie rozwijane są jej wersje dla Wrocławia i Płocka.

PW1 PW2 PW3

Eventy

Event Game System
Event Game System to gotowy mechanizm gry, wykorzystywany na różnego rodzaju eventach tematycznych. Projekt powstał z myślą o uatrakcyjnieniu czasu i zwiększeniu zaangażowania uczestników, na targach, konferencjach, zjazdach, pokazach promocyjnych i innych podobnych wydarzeniach. Rozwiązanie to składa się z zaplecza informatycznego, które można powiązać z dowolną grą planszową lub decyzyjną (także z projektami tworzonymi na potrzeby konkretnego eventu). Zabawa za pomocą Event Game System pozwala na dynamiczną rozgrywkę (od 10 do 15 minut), zapewniającą maksimum emocji i zabawy dla uczestników. Formuła gry pozwala łatwo oprzeć o nią np. konkurs lub inną formę interakcji lub rywalizacji o nagrody dla uczestników.