Case: Wolna Wola

Projekt edukacyjny realizowany dla grup młodzieży licealnej oraz osób dorosłych, dotyczący przeciwdziałania manipulacji. Celem projektu jest nauka rozpoznawania i reagowania na różne techniki nieuczciwego wywierania wpływu stosowanych w handlu, reklamie, negocjacjach biznesowych, w pracy oraz innych codziennych sytuacjach. Ze względu na specyfikę tematu, warsztat realizowany jest na dwóch spotkaniach szkoleniowych z kilkudniowym odstępem czasowym.

ww1

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy zostają zapoznani z mechanizmem występowania manipulacji oraz uczą się nazywać technik występujące w prezentowanych sytuacjach.

W celu lepszego zapamiętania i identyfikowania technik manipulacyjnych została opracowana karciana gra „Wolna Wola” zawierająca nazwy i opis działania technik manipulacyjnych.

Talia kart używana w grze jest podzielona na trzy zestawy:

  • Sytuacje perswazyjne – wskazujące konkretne sytuacje, w których można spodziewać się nieuczciwej perswazji;
  • Mechanizmy wywierania wpływu – powtarzalne wzorce zachowania i przetwarzania informacji przez ludzi, które mogą być wykorzystane do wywierania wpływu;
  • Techniki perswazyjne – konkretne zachowania służące wywarciu wpływu i manipulacji w różnych kontekstach.

ww2

W okresie między pierwszym dniem szkoleniowym a drugim uczestnicy mieli zadanie obserwowanie swojego otoczenia i identyfikowanie technik manipulacyjnych, które udało się zauważyć. Na drugim spotkaniu omawiane były sytuacje dostrzeżone przez uczestników, a także rozbudowane przykłady manipulacji przygotowane przez prowadzących.

Projekt zrealizowany został w ramach Warszawskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok.