Case: Algo Toy 1.0

Jest to zabawka zaprojektowana i wykonana przez nas na potrzeby semestralnych zajęć z wprowadzenia do podstaw programowania dla najmłodszych dla fundacji Girls Code Fun.

AlgoToy składa się z piankowych kafelków z wyszytymi symbolami, podręcznika z opisami historii, zadań i wzorów układu elementów na każde zajęcia oraz dodatkowych pomocy dydaktycznych i rekwizytów potrzebnych do grywalizacji scenariusza zajęć. W trakcie zajęć dzieci poruszają się po kafelkach zgodnie ze wskazówkami i wykonują zadania logiczne. AlgoToy w ciekawy dla dzieci sposób uczy stosowania i intuicyjnego rozumienia podstawowych pojęć informatycznych, takich jak: sortowanie, klasyfikowanie, wykonywanie prostych i złożonych ciągów instrukcji, rozstrzyganie warunków, wykonywanie zadań o określone liczbie powtórzeń (pętli), a także rozumienia zależności między procesami.

Aktualnie warsztaty oparte na AlgoToy są obecnie w końcowej fazie pilotażu i od września 2016 będą dostępne w Warszawskich przedszkolach jako przygotowanie do nauki programowania da dzieci.